banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2017
8-3-2017
Thực hiện mục tiêu hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã  ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2017 (đợt 1).

Quyết định phê duyệt cho 3 đề án khuyến công, với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 524.538.000 đồng.

 Cụ thể:

1. Đề án Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến dược liệu sau thu hoạch của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 16-3. Nhằm xây dựng hoàn thiện dây chuyền chế biến dược liệu. Kinh phí hỗ trợ 350.000.000 đồng.

2. Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm từ gạo đỏ của Hợp tác xã Minh Đức. Nhằm hỗ trợ ứng dụng máy móc sản xuất tạo sản phẩm đặc trưng của địa phương được thụ trường chấp nhận. Kinh phí hỗ trợ 150.000.000 đồng.

3. Hỗ trợ thông tin trên trang Wesbsite Sở Công Thương Kon Tum, Nhằm tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người lao động. Kinh phí hỗ trợ 24.538.000 đồng.  

Chi tiết văn bản tại đây: /Uploads/files/Q%c4%90%20phe%20duyet%20khuyen%20cong%20dot%201(1).pdf

Trần Hạnh – ipckontum
Số lượt xem:2124
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC