banner
Thứ 2, ngày 26 tháng 10 năm 2020
Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
24-12-2018
Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quy chế này nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp; đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Đối tượng áp dụng là các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã đơn vị xây dựng đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản xuất trong cụm công nghiệp; các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến quản lý, hoạt động sản xuất cụm công nghiệp.

Quy chế này quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách về cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, bổ sung điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch; thành lập và mở rộng cụm công nghiệp; quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; lập, thẩm điịnh, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; tiếp nhận, triển khai dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; quản lý dịch vụ công cộng, tiện ích; quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin, báo cáo; công tác thanh tra, kiểm tra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả, bao gồm đầu tư phát triển cụm công nghiệp. 

Khắc Quang
Số lượt xem:473
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3344264 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC