banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất tinh bột sắn và sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Ia H’Drai.
23-1-2017
Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn và sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Ia H’Drai - Giai đoạn 1 do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nông nghiệp Ia HDrai Kon Tum làm chủ đầu tư.

Dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn Ia H’Drai có công suất 230 tấn thành phẩm/ngày đêm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 21/12/2015.

Dự án có tổng vốn đầu tư của dự án là 257.656.026.000 đồng (hai trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30 % tổng vốn đầu tư. Vốn vay chiếm 70% tổng vốn đầu tư (dự kiến vay trong năm 2017)”.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương lần đầu.

Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, bảo vệ rừng, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Chi tiết văn bản, tải tại đây: 

Khắc Quang-ipckontum
Số lượt xem:3725
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC