banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2022
26-4-2023

Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1188/UBND-KTTH triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2022. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án và đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn ODA. Các chủ dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2023 được giao. 

Tăng cường trao đổi, làm việc với nhà tài trợ nước ngoài để rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy nhanh thời gian phê duyệt các vấn đề cần xin ý kiến “không phản đối”. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Nhà tài trợ, Ban Quản lý Dự án Trung ương hoàn thành hồ sơ rút vốn, đảm bảo điều kiện được rút vốn theo quy định. Sau khi rút vốn, kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi và hoàn chứng từ theo quy định để phản ánh chính xác số giải ngân của dự án. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, nhà tài trợ để đẩy nhanh tiến độ đàm phán, gia hạn Hiệp định vay (Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum); ký kết hiệp định vay, hợp đồng vay lại chương trình, dự án ODA, vay ưu đãi (Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum). Đối với Chương trình kết thúc Hiệp định vay trong năm 2023 (Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả), đảm bảo hoàn thành các hoạt động của chương trình trước thời điểm đóng khoản vay theo quy định. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh của các dự án theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. 

Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có). 

Thực hiện tốt việc lập, thẩm định và tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài trung hạn và hằng năm. Các dự án được lập kế hoạch phải đảm bảo sát với tình hình thực hiện và giải ngân thực tế của dự án, tránh tình trạng trả lại vốn kế hoạch đã giao. 

Chủ động rà soát, tổng hợp, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:836

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
TNC Phát triển: