banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 là 542.105,895 tỷ đồng
25-9-2022

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được Quốc hội quyết nghị tại các Nghị quyết của Quốc hội là 526.105,895 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 222.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 304.105,895 tỷ đồng. Nếu tính cả 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 là 542.105,895 tỷ đồng.

Đến ngày 23/9/2022, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 508.362,783 tỷ đồng, đạt 93,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó vốn trong nước đạt 93,4% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,7% kế hoạch. 

Số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 33.051,093 tỷ đồng (bằng 6,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; chủ yếu là vốn cân đối NSĐP với 08/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch), bao gồm vốn trong nước 32.582,976 tỷ đồng (bằng 6,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao), vốn nước ngoài 468,117 tỷ đồng (bằng 1,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao). Ngày 31/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trong đó đã cho phép giảm 3.350,151 tỷ đồng (vốn trong nước là 2.925,749 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 424,402 tỷ đồng) kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 chưa phân bổ để điều chỉnh tăng 3.135,737 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn; còn lại 214,414 tỷ đồng vốn nước ngoài sẽ xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định. Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 6205/TTr-BKHĐT ngày 04/09/2022 và văn bản số 621/BKHĐT-TH ngày 16/9/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương./.

 

 

Khắc Quang - IpcKonTum
Số lượt xem:350

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
TNC Phát triển: