banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Quy trình vận hành hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla và điều tiết để kêu gọi đầu tư dự án cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố
21-2-2023

Ngày 20/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 413/UBND-NNTN về việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla và điều tiết, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Theo đó, đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Bla triển khai thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 3640/QĐ-BNN-TCTL ngày 19/9/2019 và Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 93/GP-BTNMT ngày 20/4/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp nhằm đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu hạ lưu đảm bảo thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn 7,16 m3/s và lưu lượng xả trung bình ngày ở sau nhà máy không nhỏ hơn 19,2 m3/s. 

Phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp vận hành, điều tiết dòng chảy tối thiểu đã được ký kết giữa 02 đơn vị vào ngày 28 tháng 7 năm 2020; việc vận hành điều tiết dòng chảy sau hạ lưu đập đảm bảo cao trình mực nước tại bể hút của trạm bơm cấp I thành phố Kon Tum ở cao trình 517,9m. Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla; điều tiết cấp nước nhà máy nước Kon Tum, trường hợp để xảy ra hạn hán, thiếu nước do đơn vị vận hành sai quy trình, quy định thì đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật. 

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum theo dõi, chủ động phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Bla thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp vận hành, điều tiết dòng chảy tối thiểu đã được ký kết giữa 02 đơn vị vào ngày 28 tháng 7 năm 2020; có trách nhiệm lắp đặt cột mốc thủy chí, camera giám sát mực nước tại vị trí bể hút của trạm bơm cấp I, cung cấp ID cho Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Bla để phối hợp điều tiết vận hành hồ chứa theo quy định. Trong trường xảy ra tình trạng cao trình mực nước tại công trình thu < 517,9m thì Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum thông báo cho Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Bla và báo cáo gửi các sở, ban ngành liên quan để phối hợp, kiểm tra và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định hoặc chỉ đạo các thủy điện bậc trên sông Đăk Bla vận hành điều tiết mực nước đảm bảo cho hoạt động công trình thu nước của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Bla tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla theo đúng quy trình, quy định đảm bảo cho hoạt động công trình thu nước của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum./.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:48
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285421 Tổng số người truy cập: 140 Số người online:
Phát triển:TNC