banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thực hiện bản cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
23-9-2016
Ngày 24/8/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt UBND tỉnh Kon Tum đồng chí Nguyên Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký bản cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tỉnh Kon Tum đã cam kết thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ: Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng.. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

 Đôn đốc các ngành, cơ quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan đến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Công khai, minh bạch để tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường…

Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

Một số cam kết khác như: Đơn giản hóa thủ tục hành chính; phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 95% và nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%; tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp; Thành lập tổ hỗ trợ đầu tư hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các thủ tục đầu tư, kinh doanh vào tỉnh; Tạo thuận lợi đề doanh nghiệp tham gia góp ý kiến về các quy định chính sách của tỉnh; Phát huy chính quyền điện tử; Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo...

Các cam kết trên sẽ được thực hiện với sự phối hợp và giám sát của VCCI.

Chi tiết văn bản: tại đây

Trần Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:6132
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379217 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC