banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Triển khai, kết nối phần mềm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP
8-7-2024

Triển khai, kết nối phần mềm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP

Ngày 06/7/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4763/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai, kết nối phần mềm theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Theo đó, để triển khai kịp thời Nghị định số 63/2024/NĐ-CP đúng tiến độ, thời hạn, bảo đảm cung cấp 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thành một số nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: 

Đề nghị Bộ Công an: Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành: Y tế, Lao động, thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội. Hoàn thiện tài liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an thuộc 02 nhóm thủ tục liên thông điện tử theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP. Khẩn trương hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP theo đúng quy định. 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, bảo đảm hạ tầng, kết nối mạng Internet; hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước. Cử đầu mối hỗ trợ, phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật 24/7 trong quá trình kết nối giữa các Hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). 

Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện việc cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử; cập nhật, chia sẻ dữ liệu giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử với Phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định. 

Đề nghị các bộ, cơ quan: Tư pháp, Lao động – Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm nghiệp vụ của Bộ, ngành với Phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định. Kiểm thử kết nối kỹ thuật 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông với Phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Bộ Công an, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong triển khai, thực hiện. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lĩnh vực hộ tịch thuộc 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP. Khẩn trương hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu, Phần mềm chuyên ngành do Bộ, ngành quản lý (nhất là Cơ sở dữ liệu, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử) với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP theo đúng quy định. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Bộ Công an; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP. Đề nghị 62 địa phương (Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành kết nối) sớm hoàn thành nội dung này. Tổ chức bồi dưỡng, bố trí đủ nhân lực thực hiện, giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Phối hợp với các bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại địa phương mình. Tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP./.

 

 

Diễm Hằng - ipckontum
Số lượt xem:23

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
TNC Phát triển: