banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
27-4-2023

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2023. 

Theo đó, 45 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành (gồm 41 Quyết định và 04 Chỉ thị) không còn phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày 04/5/2023. 

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành các văn bản quy định tại Điều 1 Quyết định này (nếu có).

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây!

 

Thế Đắc - Ipckontum
Số lượt xem:361
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379230 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC