banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
24-2-2022

Sáng nay (24/02), Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1173/VPCP-QHQT gửi Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động -Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Ngoại giao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Theo đó, xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 608/BKHĐT-PC ngày 26 tháng 01 năm 2022 về kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi tại các Bộ, ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương có vướng mắc về thủ tục thanh toán theo quy định của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

2. Đối với nhóm các vấn đề vướng mắc do còn cách hiểu chưa thống nhất giữa các Bộ ngành, địa phương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức hội nghị, họp hướng dẫn cụ thể hoặc có văn bản hướng dẫn thống nhất.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thể chế chính sách, tổ chức thực hiện để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

 

Diễm Hằng - ipcKonTum
Số lượt xem:897

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
TNC Phát triển: