banner
Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2023
Đảm bảo công tác chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2022)
7-10-2022

Ngày 7/10/2022,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 3053/SKHĐT-DN về đảm bảo công tác chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2022) theo Kế hoạch số 3345/KH-UBND, ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu:

1. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân:

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị: Dự thảo Bài phát biểu (khai mạc và bế mạc) của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Dự thảo Kịch bản điều hành chi tiết; Dự thảo Giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh; Dự thảo Market, Băng rôn Hội nghị; Rà soát danh sách khách mời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (hoàn thành trước ngày 10/10/2022).

Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia.

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp Hội Du lịch tỉnh lựa chọn, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với một số doanh doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật, ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh in Giấy mời, Market, Băng rôn và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công Hội nghị.

Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát hành Giấy mời và xác nhận khách mời tham dự đối với khối Nhà đầu tư.

Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng dự toán, cân đối, bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.

Chủ trì, làm đầu mối theo dõi tiến độ, các nội dung để tổ chức thành công Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh:

Rà soát, cập nhật lại thông tin, địa chỉ Doanh nghiệp, Nhà đầu tư (tại Phụ lục danh sách gửi kèm theo); Đồng thời, rà soát, bổ sung thêm 50 Doanh nghiệp trên địa bản tỉnh vào danh sách khách mời (hoàn thành trước ngày 10/10/2022).

Phát hành Giấy mời và xác nhận khách mời tham dự đối với khối Doanh nghiệp từ số thứ tự 01 đến 100 (báo cụ thể số lượng tham dự) tại danh sách khách mời sau khi rà soát, cập nhật.

3. Đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp:

Liên hệ các Doanh nghiệp/HTX để mời tham gia tham luận tại Hội nghị.

Xây dựng Báo cáo tổng hợp nội dung khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân trước ngày 10/10/2022.

Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trên trang thông tin điện tử của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư biết, đăng ký tham gia. Đồng thời, tổng hợp các nội dung kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp từ các Sở, ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh để phục vụ đối thoại tại Hội nghị, trong đó tập trung theo các nhóm vấn đề, lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn,.. gửi về phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân trước 14h00 ngày 12/10/2022.

Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh in tài liệu phục vụ Hội nghị, phát tài liệu tại Hội nghị.

Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát hành Giấy mời và xác nhận khách mời tham dự đối với khối Chính quyền và khối Doanh nghiệp từ có số thứ tự 101 đến 170 (sau khi danh sách rà soát, cập nhật do phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp).

Thành lập Tổ thư ký Hội nghị, Tổ thư ký có nhiệm vụ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Diệu Linh - IpcKonTum
Số lượt xem:522

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
4467714 Tổng số người truy cập: 90 Số người online:
TNC Phát triển: