banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.
5-1-2023

Ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND vê việc ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum như sau:

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất.

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường) đối với các dự án mà có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất đối với với trường hợp được ủy quyền gửi cơ quan thẩm quyền thẩm định theo quy định; Phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp được ủy quyền phải đảm bảo thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền và quyết định của địa phương.Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về chuyên môn nghiệp vụ, trình tự, thủ tục, hồ sơ về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được ủy quyền theo Quyết định này trong tháng 11 năm 2023.Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện nội dung ủy quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc tiếp tục ủy quyền hoặc điều chỉnh nội dung ủy quyền cho phù hợp với thực tế và quy định của Nhà nước, hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Diệu Linh - Ipckontum
Số lượt xem:902

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
TNC Phát triển: