banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
28-7-2022

Ngày 28/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 5185/BKHĐT-PTDN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV năm 2022 (kết quả, hạn chế, khó khăn và kiến nghị) và đề xuất kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ DNNVV năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025 theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT. 

Trong năm 2022, các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng đã từng bước quay trở lại hoạt động bình thường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của các bất ổn kinh tế vĩ mô ở trong nước và thế giới như xung đột giữa Nga và Ucraina, chi phí tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động... 

Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quỷ Cơ quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ DNNVV năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 tập trung vào các nội dung sau: (1) Nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp: hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

(2) Các ngành, nghề, lĩnh vực có tiềm năng phục hồi sau đại dịch cần tập trung hỗ trợ DNNVV như: du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động dịch vụ thông tin...

Kế hoạch và dự toán kinh phí gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền./.

 

Thanh Thúy - ipcKonTum
Số lượt xem:131
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4045940 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC