banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai thực hiện quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023), với chủ đề “Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và phát triển”

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ưu tiên tập trung phát triển dược liệu để kêu gọi, thu hút đầu tư

Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Chấm dứt hiệu lực thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Kon Tum

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính

Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 để thu hút đầu tư tư nhân

Kết quả 10 năm thực hiện chính sách đầu tư phát triển bền vững và sử dụng nguồn lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo – lần thứ 5 năm 2022” đối với 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4136900 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC