banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển GT
26-4-2021

     Ngày 26/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển GT .

     Theo đó, Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển GT có các nội dung như sau:

     Mục tiêu dự án Sản xuất nấm các loại phục vụ cho thị trường; Chăn nuôi gia cầm cung cấp cho thị trường.

     Diện tích đất dự kiến sử dụng: 11.293,5m2. Công suất thiết kế nuôi gà thịt 15 tấn/năm; Trồng nấm 18 tấn/ năm.Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Gà thịt, nấm các loại;  Quy mô kiến trúc Quy mô kiến trúc xây dựng: Nhà trồng nấm và chăn nuôi gà diện tích 7.500m2; Nhà điều hành 48m2, Đường nội bộ 964,6m2; Đất dự phòng kho bãi 2.644,4m2; Tường rào kẽm gai trụ bê tông: 136,5m2.

     Tổng vốn đầu tư của dự án 4.290.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng),

     Thời hạn hoạt động của dự án 20 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

     Địa điểm thực hiện dự ánThôn 1, xã Đăk PNe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn Theo tiến độ thực hiện dự án. Dự án xử dụng công nghệ kỹ thuật trồng nấm và quy trình chăn nuôi bằng thủ công. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Dự án đầu tư mới và thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 và Điều 16 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính.

     Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

     Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:86
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528664 Tổng số người truy cập: 30 Số người online:
Phát triển:TNC