banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư thay đổi lần 2 đối với dự án Trồng và phát triển nguồn nghiên liệu nông sản kỹ thuật cao xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Đông Phương.
19-3-2021

     Ngày 19/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND, Chấp thuận chủ trương đầu tư thay đổi lần 2 đối với dự án Trồng và phát triển nguồn nghiên liệu nông sản kỹ thuật cao xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Đông Phương với các nội dung như sau:

     1. Tên dự án đầu tư: TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGUYÊN LIỆU NÔNG SẢN KỸ THUẬT CAO XUẤT KHẨU.

     2. Mục tiêu dự án: Hình thành vùng sản xuất các loại bí đỏ, khoai lang, bắp cải giống Nhật… theo quy mô trang trại để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. 

     3. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc tiểu khu 482, thôn Tu Răng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

     4. Quy mô dự án:

     - Công suất thiết kế: Bí đỏ giống Nhật 12 ha; Khoai lang giống Nhật 02 ha; Bắp cải giống Nhật 02 ha; trồng các loại cây có giá trị cao trong nhà kính 01 ha; trồng thử nghiệm các loại nông sản giống Nhật khác 01 ha; trồng cây ăn quả (cam, bưởi, bơ) 3,6 ha; khoanh nuôi cây bụi tái sinh 04 ha.

     - Sản phẩm cung cấp: Nguyên liệu bí đỏ, khoai lang, bắp cải giống Nhật và các loại nông sản khác.

     - Quy mô xây dựng: Xây dựng văn phòng, nhà kho, nhà ở công nhân, công trình phụ, đường đi nội bộ cho dự án, hệ thống rãnh thoát nước 4,1 ha.

     - Diện tích mặt đất sử dụng: 297.001,5 m2.

     5. Tiến độ thực hiện dự án:

     - Tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019.

     - Thời gian vận hành, sản xuất kinh doanh: Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 10 năm 2066.

     6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu.

     7. Nhà đầu tư thực hiện dự án:

     a. Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000329680 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/4/2000, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2017.

     Địa chỉ trụ sở: Lô số 3, KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

     Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

     Họ và tên: PHẠM VĂN QUANG               Giới tính: Nam

     Sinh ngày: 16/5/1973.                                  Quốc tịch: Việt Nam.

     Chứng minh nhân dân số: 201087641, cấp ngày 01/4/2015 tại Công an thành phố Đà Nẵng.

     Địa chỉ thường trú: Số 44, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     Chỗ ở hiện tại: Số 44, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     Điện thoại: 05103.843.722                                    Fax: 0510.394.433       

     Email: dpseafoods@dng.vnn.vn                           Website: http://dongphuongseafoods.com

     Chức vụ: Giám đốc.

     b. Tổng vốn đầu tư của dự án: 14.817.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ, tám trăm mười bảy triệu đồng), trong đó:

     - Vốn góp của Công ty TNHH Đông Phương: 7.500.000.000 VNĐ (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 50,62% tổng vốn đầu tư, góp bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn từ năm 2016 đến hết 2017.

    - Vốn huy động: 7.317.000.000 VNĐ (Bảy tỷ, ba trăm mười bảy triệu đồng) vay từ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Vietcombank Quảng Nam, chiếm tỷ lệ 49,38% tổng vốn đầu tư, trong tháng 5 năm 2019.

     8. Điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện dự án:

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, phòng chống cháy nổ, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     - Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 và báo cáo đột xuất khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

     9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     10. Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định chủ trương đầu tư số 419/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 233/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

 

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:92
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528538 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC