banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su
21-11-2023

Ngày 21/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư  Phát triển Duy Tân thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su.

Chuyển mục đích sử dụng phần diện tích đất sau đây và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân thuê đất thực hiện Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su, cụ thể như sau:

1. Vị trí: Tại tiểu khu 758, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Dai, tỉnh Kon Tum (Kèm theo Sơ đồ trích lục tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 17 tháng 11 năm 2023)

2. Diện tích thuê đất: 1.936,6 m2.  

3. Hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất:

            - Hiện trạng: Đất trống (nằm trong khôn viên khu đất thuộc dự án nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư).

            - Nguồn gốc đất: Diện tích đất đã được thu hồi và bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Quyết định 301/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2023.

            4. Bồi thường: Không bồi thường.

5. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

6. Thời hạn thuê đất: 20 năm (kể từ ngày Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư).

            Căn cứ Điều 1 của Quyết định này các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm:

     1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp hồ sơ, tài liệu, nội dung, trình tự thủ tục trình và có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thông báo cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân nộp tiền thuê đất, phí, lệ phí và các khoảng tiền khác theo đúng quy định của pháp luật.

      - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân theo đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với chính quyền địa phương xác định cụ thể mốc giới và tổ chức thực hiện bàn giao đất ngoài thực địa theo quy định.

            - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

          2. Cục Thuế tỉnh xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân thực hiện theo quy định.

          3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai theo chức năng theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư và tác động môi trường theo quy định.

          4. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất được cho thuê đảm bảo theo quy định.

     Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:86

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 5 Số người online:
TNC Phát triển: