banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
30-3-2017
Ngày 10/3/2017, UBND Kon Tum ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

Quy định  này áp dụng đối với các nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư theo hình thức công tư |(PPP), các nguồn vốn được Trung ương ủy quyền, nguồn vốn đầu tư từ quỹ tài chính nhà nước và nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách, vốn do các tổ chức và cá nhân tài trợ cho các cơ quan và đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do tỉnh quản lý đầu tư.

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là các sở được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành quản lý, cụ thể: Sở Xây dựng đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị). Sở Giao thông vận tải đối với các công trình giao thông (trừ các công trình giao thông thuộc nhiệm vụ quản lý của Sở Xây dựng). Sở Nông nghiệp và PTNT đối với các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sở Công Thương đối với công trình hầm mỏ, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và công trình công nghiệp chuyên ngành.

Thẩm quyền, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại điều 8, Nghị định 136/2015/NĐ-CP và khoản 3, điều 12 Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của địa phương:

Cấp tỉnh quyết định chủ chương đầu tư toàn bộ các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý, vốn hỗ trợ từ Trung ương.

Cấp huyện quyết định chủ chương đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc cấp mình quản lý và phần vốn nhà nước của cấp mình tham gia đối ứng cho dự án có hỗ trợ vốn từ cấp trên. Dự án nhóm C (không trọng điểm cấp tỉnh) sử dụng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ cấp tỉnh.

Cấp xã quyết định chủ chương đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của cấp mình và phần vốn nhà nước của cấp mình tham gia đối ứng cho dự án có hỗ trợ vốn từ cấp trên.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

Các dự án nhóm C không trọng điểm (cấp tỉnh) sử dụng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ cấp trên.

Các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các dự án sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu khác từ cấp trên cho cấp huyện có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 02 tỷ đồng.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện đúng quy định tại khoản 4, Điều 39, Luật đầu tư công.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2017.

Chi tiết văn bản tại đây: 

Trần Hạnh – ipckontum
Số lượt xem:1395
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851598 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC