banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thuỷ điện Đắk Mi 1 của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum
23-1-2024

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thuỷ điện Đắk Mi 1 của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum

Ngày 23/1/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thuỷ điện Đắk Mi 1 của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum

Theo đó, Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thuỷ điện Đắk Mi 1 của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000034, cấp chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 22 tháng 9 năm 2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 06 tháng 3 năm 2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 759/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1067/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1067/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án: 2015-2025. Trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: từ 2015 đến tháng 10/2025.

- Giai đoạn đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: cuối tháng 10/2025.”

 Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính; không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan.

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

- Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum lưu ý các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và hoàn thiện hồ sơ pháp lý công trình theo quy định. Hoàn thiện các nội dung kiến nghị, đề xuất của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư thôn Đăk Mi theo Văn bản cam kết số 03/CK-QĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum.

+ Rà soát lại toàn bộ dự án, trong trường hợp dự án có những thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan cấp thẩm quyền.

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác bồi thường, GPMB và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); kiểm tra, rà soát, đánh giá kỹ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường, xã hội, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu và các công trình hạ tầng hiện có. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Đắk Mi 1 để đưa công trình vào vận hành, khai thác đảm bảo theo đúng tiến độ. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, kiểm tra tiến độ sử dụng đất của Nhà đầu tư; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000034, cấp chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 22 tháng 9 năm 2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 06 tháng 3 năm 2015; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 759/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1067/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:136

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
TNC Phát triển: