banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19
21-9-2021

     Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3383/UBND-KTTH về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19.

     Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức đấu thầu theo cách thức truyền thống có thể làm hạn chế sự tham gia dự thầu của nhà thầu do nhà thầu ở các địa phương khác gặp khó khăn trong việc mua hồ sơ dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do nhà thầu và bên mời thầu phải tiếp xúc trực tiếp với nhau. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid -19, bảo đảm hiệu quả của công tác đấu thầu, thực hiện Văn bản số 5680/BKHĐT-ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau.

     Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Trường hợp tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng thì cần xem xét, khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng để tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham gia dự thầu, đồng thời tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

 

Công Dinh-ipckontum
Số lượt xem:37
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624311 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC