banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Các Chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nhiệm vụ KTXH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý II/2022
28-4-2022

Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/4/2022 của Tỉnh ủy: Tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (họp ngày 14, 15-4-2022) đã tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2022 và mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản đến hết quý II năm 2022.

Chỉ tiêu chủ yếu đến hết quý II năm 2022

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng từ 10% trở lên; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 2.800 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 12.000 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50% thực nguồn kế hoạch vốn được giao; Thành lập mới 190 doanh nghiệp; Diện tích cây ăn quả trồng mới là 250 ha, diện tích cây Mắc ca trồng mới là 100 ha, các cây dược liệu khác trồng mới là 166 ha; Phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm 457.000 lượt khách du lịch đến tỉnh.

Giải quyết việc làm cho 2.900 lao động; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,77%; Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở đạt 96,77%; Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 96,78%.

 Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo và tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90%; Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80%

Kết nạp trên 552 đảng viên; Tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt 80%.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển KTXH; Chuẩn bị tốt các điều kiện và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022; Thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới; Tăng cường kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết đến khảo sát, đầu tư trên địa bàn; Tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp hiện có và đầu tư mới các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn thuận lợi.

Tiếp tục triển khai các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện dịch COVID-19; Tăng cường kết nối cung cầu, giải quyết việc làm, lao động gắn việc kiểm tra, giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn từng huyện, thành phố;  Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên người; Tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên triển khai nắm bắt tình hình an ninh chính trị, TTATXH, đấu tranh trấp áp, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến băng nhóm, ma túy, tín dụng đen, phá rừng trái phép; Chuẩn bị nội dung và diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh...

 

Công Dinh - IpcKonTum
Số lượt xem:47
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900503 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC