banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối và vùng trồng cây cao lương làm nguyên liệu đốt phát điện sinh khối tại tỉnh Kon Tum.
21-9-2020

     Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 3523/UBND-HTKT, Về việc chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối và vùng trồng cây cao lương làm nguyên liệu đốt phát điện sinh khối tại tỉnh Kon Tum. 

     Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ và Thống nhất về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành được tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối và vùng trồng cây Cao lương làm nhiên liệu đốt phát điện sinh khối trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời giao Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành tiến hành khảo sát vùng trồng cây cao lương và vị trí đặt nhà máy điện sinh khối tại địa bàn các huyện, thành phố; ưu tiên khảo sát tại địa bàn các huyện: Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và một số địa phương khác nếu điều kiện phù hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành sớm hoàn thành việc khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định.

     Chi tiết tại đây: Chu-truong-khao-sat-nghien-cuu-lap-du-an-dau-tu-XD-NM-dien-sinh-khoi-(CTy-Tin-Thanh).pdf

 

Thanh Thúy-ipckontum
Số lượt xem:320
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490744 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC