banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Thành phố Kon Tum kích hoạt triển khai hoạt động Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường Thống Nhất thành phố Kon Tum
15-1-2022

Ngày 15/01, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã có Quyết định số 172/QĐ-UBND về kích hoạt triển khai hoạt động Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường Thống Nhất thành phố Kon Tum thay thế Quyết định số 105/QĐ-UBNDngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Theo Quyết định của UBND thành phố Kon Tum, 02 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường Thống Nhất thành phố Kon Tum, gồm:

1. Trạm Y tế lưu động số 01 phường Thống Nhất: Địa chỉ số 15 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

2. Trạm Y tế lưu động số 02 phường Thống Nhất: Địa chỉ số 09 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

Nhân lực và cơ sở hoạt động của 02 Trạm Y tế lưu động phường Thống Nhất là 15 cán bộ, nhân viên, trong đó Trạm Y tế lưu động số 01 có 07 người; Trạm Y tế lưu động số 02 có 08 người.

Thời gian hoạt động chính thức kể từ ngày 15/01/2022 cho đến khi có thông báo mới. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19và Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11 tháng 9 tháng 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động.

UBND thành phố giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các địa phương có liên quan triển khai hoạt động 02 Trạm Y tế lưu động phường Thống Nhất theo quy định.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:200
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851591 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC