banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei
22-2-2024

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei

Tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 22/02/2024, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei, với các chỉ tiêu chủ yếu: 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 149.364,53 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 142.174,06 ha; đất phi nông nghiệp 4.921,94 ha; đất chưa sử dụng 2.268,53 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất 581,71 ha (đất nông nghiệp 469,18 ha; đất phi nông nghiệp 77,67 ha; đất chưa sử dụng: 34,86 ha).

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 758,15 ha (đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 561,21 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 194,70 ha; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 2,24 ha).

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 79,37 ha (gồm: Đất nông nghiệp 42,21 ha; đất phi nông nghiệp 37,16 ha).

UBND huyện Đăk Glei chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh nội dung chưa phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật có liên quan thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với các quy đất chưa được sử dụng Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phù hợp để sử dụng hợp lý.

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt... 

Căn cứ kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân có nhu cầu sử dụng đất biết để thực hiện đúng theo quy định đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

1./Uploads/files/20230518085722-QUBB-228-2023.pdf

2./Uploads/files/20230518085915-QUBB-228-2023PL1.pdf

3. /Uploads/files/20230518085722-QUBB-228-2023PL2.pdf

4. /Uploads/files/20230518085915-QUBB-228-2023PL3.pdf

5. /Uploads/files/20230518085914-QUBB-228-2023PL4.pdf

6. /Uploads/files/20230518085914-QUBB-228-2023PL5.pdf

7. /Uploads/files/20230518085914-QUBB-228-2023PL6.pdf

 

 

Thế Đắc - Ipckontum
Số lượt xem:83

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
TNC Phát triển: