banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Thành lập Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum
7-4-2021

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội dược liệu tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Hội dược liệu tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức hoạt động theo điều lên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lịch vực hoạt động của Hội.

Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chi tiết tại đây: 

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:35
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490778 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC