banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn chi tiết Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.
28-9-2020

     Ngày 18/9/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn chi tiết Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có 16 Điều và các phụ lục hướng dẫn kèm theo.

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sưo mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trưởng hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này.

     Chi tiết tại đây: /Thongtu06_2020_BKHDT.pdf

ipckontum
Số lượt xem:909
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490742 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC