banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2021
28-4-2022

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1239/UBND-KTTH về việc đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2021. Theo đó, ngày 27/4/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. Theo đó, năm 2021, tỉnh Kon Tum đạt 58,95 điểm, (giảm 3,07 điểm so với năm 2020 (đạt 62,02 điểm)), đứng thứ 61/63 tỉnh, thành. UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao đối với từng chỉ số thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do cơ quan, đơn vị mình chủ trì theo dõi. Nội dung gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/5/2022 để tổng hợp (đồng thời gửi UBND tỉnh biết, theo dõi).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Rà soát, đánh giá, phân tích và làm rõ yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến kết quả của từng chỉ số thành phần trong Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp căn cơ để nâng cao chỉ số này trong năm 2022.

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và công bố xếp hạng chỉ số DDCI đối với các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh năm 2021.

Hoàn thành các nội dung nêu trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2022./.

 

 

Khắc Quang - IpcKonTum
Số lượt xem:51
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900529 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC