banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư trồng rau và cây ăn quả xứ lạnh gắn với du lịch sinh thái tại xã Đăk Long, huyện Kon Plông
16-11-2017
Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư trồng rau và cây ăn quả xứ lạnh gắn với du lịch sinh thái tại xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Thảo Nhiên Măng Đen.

Theo đó, mục tiêu của dự án là trồng cây ăn quả; trồng cây gia vị, cây dược liệu, trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; kinh doanh du lịch. Sản phẩm cung cấp: Các loại rau, quả, cây dược liệu và du lịch.

Địa điểm thực hiện dự án: Tiểu khu 487, thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.378.000.000 VNĐ

Diện tích mặt đất sử dụng của dự án là 5,6 ha; Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm  kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phan Phượng
Số lượt xem:1834
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379219 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC