banner
Thứ 2, ngày 26 tháng 10 năm 2020
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện BoKo 2
26-12-2019
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện BoKo 2 của Công ty TNHH Gia Nghi với các nội dung sau:

Theo đó, sau khi điều chỉnh, dự án có nhà đầu tư mới là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Bo Ko.

Người đại diện pháp luật mới của công ty là ông Phạm Văn Nhân;

Sinh ngày: 01/12/1980       Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 233046621

Ngày cấp: 15/01/2019                              Nơi cấp: tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ thường trú: 76B Hùng Vương, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chỗ ở hiện tại: 76B Hùng Vương, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chức danh: Giám đốc.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND, ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Bo Ko được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Khắc Quang
Số lượt xem:519
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3344340 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
Phát triển:TNC