banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Kế hoạch Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24-12-2018
Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch Quyết định số 3419/KH-UBND Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu chung của kế hoạch là Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển và hoạt động hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2020 tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 56 hợp tác xã nông nghiệp đang có hiện nay. Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 02 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập mới 60 hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 toàn tỉnh có 116 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Thành lập thêm từ 01 đến 02 Liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Các nhóm nhiệm vụ được đặt ra:

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, hướng dẫn các hợp tác xã rà soát, xây dựng, nâng cao chất lượng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động từ dịch vụ đầu vào sang sản xuất hàng hóa, đưa giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và kết nối sản xuất với tiêu thụ ổn định.

 Thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp; lựa chọn các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh để thúc đẩy việc thành lập hợp tác xã và tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả nhằm tổ chức lại sản xuất trong từng ngành hàng, sản phẩm chủ lực (như sản xuất cà phê chất lượng; sản xuất rau, hoa; chăn nuôi gia súc …)

 Phát triển Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, trên cơ sở đánh giá hoạt động của các hợp tác xã có hiệu quả; lựa chọn một số hợp tác xã có cùng loại hình sản xuất hoặc có loại hình sản xuất khác nhau nhưng hỗ trợ hiệu quả cho nhau trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để khuyến khích và tạo điều kiện thành lập mới từ 02 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Chi tiết tại đây: 

Khắc Quang
Số lượt xem:368
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340882 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC