banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh
29-9-2022

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3244/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, quản lý các nguồn thải theo phân công, phân cấp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp.

Chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; Xử lý nghiêm hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, trong đó có doanh nghiệp về việc thay đổi công nghệ, tiết kiệm sử dụng tài nguyên, nguyên nhiên liệu nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt việc chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại của các chủ nguồn thải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyển xử lý theo quy định của pháp luật.

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã rà soát, lập danh sách các cơ sở (lưu ý các công trình xây dựng dân dụng, đường giao thông, thủy điện, cơ sở khai thác khoáng sản…) có phát sinh chất thải công nghiệp, đất, đá thải lớn trong quá trình thi công để theo dõi, quản lý theo quy định; Rà soát, quản lý, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra các hành vi chôn, lấp, đổ thải chất thải công nghiệp, đất, đá thải bất hợp pháp (các khu hẻo lánh, xa khu dân cư, khu vực giáp ranh…).

Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt việc chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại của các chủ nguồn thải thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấp phép môi trường môi trường được cấp. 

Thực hiện phân định, phân loại chất thải phát sinh để tận dụng các thành phần có ích, chuyển giao cho các đơn vị chức năng để tái sử dụng, tái chế chất thải theo quy định; Rà soát, ký hợp đồng thu gom, xử lý, chuyển giao chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định; Nghiêm cấm hành vi chuyển giao chất thải cho tổ chức, cá nhân không đủ năng lực thu gom, xử lý theo quy định và hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường./.

 

Khắc Quang - IpcKonTum
Số lượt xem:233
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379253 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC