banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Thống nhất chủ trương khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện sinh khối Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy
19-1-2021

     Ngày 18/01, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 174/UBND-HTKT  Thống nhất chủ trương khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện sinh khối Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.

     Theo đó, vị trí dự kiến xây dựng nhà máy: Thôn 1 (Đăk Jơ Ri), xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Diện tích khoảng 14 ha (gồm các vị trí có tọa độ như Phụ lục kèm theo). Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Thời gian nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực: 12 (mười hai) tháng.

     Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành, triển khai việc trồng thử nghiệm cây Cao lương để đánh giá tiềm năng, hiệu quả của cây Cao lương trên diện tích dự kiến phát triển vùng nguyên liệu. Diện tích dự kiến xây dựng nhà máy điện sinh khối: Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bị có đất bị ảnh hưởng khi xây dựng nhà máy để thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định canh, tái định cư (nếu có) để thực hiện dự án theo đúng quy định.

     Diện tích vùng nguyên liệu: Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để chuẩn xác lại số liệu diện tích vùng nguyên liệu, đảm bảo nhu cầu phục vụ dự án trong giai đoạn hiện tại và khả năng mở rộng quy mô công suất của dự án trong thời gian tới (trong đó nghiên cứu xây dựng phương án liên doanh, liên kết với người dân có đất sản xuất nằm trong diện tích vùng phát triển nguyên liệu của dự án).

     Báo cáo kết quả khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch về Sở Công Thương để phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo quy định; quá thời hạn trên, nếu đơn vị không báo cáo thì chủ trương trên không còn hiệu lực, tất cả thiệt hại (nếu có) đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm và không có quyền khiếu nại.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

     Quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành hoàn thành việc khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án đảm bảo đúng thời gian trên. Kịp thời phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

     Trong quá trình thẩm tra hồ sơ bổ sung quy hoạch trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cần đánh giá làm rõ một số nội dung sau: Dự án không chồng lấn hoặc ảnh hưởng đối với các công trình, dự án hiện có; diện tích chiếm dụng đất có gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực; hiệu quả mang lại của dự án; phương án liên kết với người dân hoặc phương án bồi thường, tái định canh, định cư (nếu có); tác động môi trường của dự án (về tiếng ồn, khí thải, môi trường khi nhà máy hoạt động...)

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:107
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461234 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC