banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
thống nhất Công ty Hero Future Energies Asia Pte. Ltd được lắp đặt cột đo gió trên địa bàn xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thời gian xây dựng, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió đến hết ngày 13/7/2023
28-7-2022

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2441/UBND-HTKT về việc thống nhất Công ty Hero Future Energies Asia Pte. Ltd được lắp đặt cột đo gió trên địa bàn xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tại vị trí có tọa độ (VN2000 - Kon Tum) X = 1629659.625, Y = 604208.445. Thời gian xây dựng, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió đến hết ngày 13/7/2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công ty Hero Future Energies Asia Pte. Ltd triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc lắp đặt cột đo gió theo đúng quy định; làm việc với UBND huyện Kon Plông và các tổ chức, cá nhân liên quan để thỏa thuận, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong việc thuê đất lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện đo gió đề nghị Công ty Hero Future Energies Asia Pte. Ltd tự tháo dỡ, di dời toàn bộ các công trình đã lắp đặt ra khỏi vị trí đất, bàn giao lại đất và thực hiện báo cáo theo quy định. 

Phối hợp với chính quyền địa phương xác định mức độ ảnh hưởng của khu vực nghiên cứu đầu tư dự án điện gió đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trong khu vực khảo sát; không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có; không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên hiện có.

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, độ cao tĩnh không làm cơ sở triển khai lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Sau khi có kết quả nghiên cứu, đánh giá dự án đầu tư nhà máy điện gió trên, đề nghị Công ty Hero Future Energies Asia Pte. Ltd gửi báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm tháo dỡ công trình, hoàn trả lại mặt bằng. 

Giao Sở Công Thương, UBND huyện Kon Plông kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Công ty Hero Future Energies Asia Pte. Ltd trong quá trình triển khai thực hiện việc lắp đặt và đo gió trên địa bàn; kịp thời phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền./.

 

Diệu Linh - IpcKonTum
Số lượt xem:108
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4045939 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC