banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21-2-2023

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 410/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến vai trò, tầm quan trọng của công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương với quyết tâm cao và hành động quyết liệt, hiệu quả; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023 đảm bảo tiến độ đề ra.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng, cơ sở dữ liệu do đơn vị, địa phương quản lý nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân để kịp thời có biện pháp khắc phục.

Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (về Chuyển đổi số), Công an tỉnh (về Đề án 06) để xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tổng hợp, đề xuất, tham mưu) xem xét, quyết định. 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số về Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh về Đề án 06 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh), Công an tỉnh (cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chức năng nhiệm vụ được giao, trường hợp vượt thẩm quyền, sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an theo đúng quy định.

                             

 

Diệu Linh - Ipckontum
Số lượt xem:201

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 63 Số người online:
TNC Phát triển: