banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Bãi bỏ 122 văn bản về phòng, chống dịch COVID-19
27-11-2023

Bãi bỏ 122 văn bản về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành. 

Theo đó, bãi bỏ 122 văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành, gồm: 06 văn bản về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 05 văn bản về Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 02 văn bản Hệ thống báo cáo dịch COVID-19; 26 văn bản về các kế hoạch, phương án; 12 văn bản về điểm khai báo y tế; 24 văn bản về các cơ sở cách ly; 04 văn bản về cấp độ dịch; 04 văn bản về bàn giao, quản lý cách ly tập trung; 03 văn bản về Trạm y tế lưu động; 14 văn bản an toàn phòng, chống dịch COVID-19; 13 văn bản về vận chuyển hàng hóa; 09 văn bản triển khai các Nghị quyết của Chính phủ. 

UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn công tác phòng, chống COVID-19; công tác báo cáo dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển  phân  loại  từ  bệnh  truyền  nhiễm  thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, đặc biệt các nội dung về chế độ, chính sách liên quan đến dịch bệnh COVID-19. 

Các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh khi UBND tỉnh bãi bỏ một số Văn bản phòng, chống dịch COVID-19. 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

 

Thế Đắc - Ipckontum
Số lượt xem:49

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
TNC Phát triển: