banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Thống nhất chủ trương thực hiện Chương trình truyền thông toàn diện tỉnh Kon Tum năm 2023 với Báo Đầu tư
22-5-2023

Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1483/UBND-KGVX thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số1243/SKHĐT-XTĐTngày 09 tháng 5 năm 2023, thực hiện Chương trình truyền thông  toàn diện tỉnh Kon Tum năm 2023.

Theo đó, Thống  nhất  chủ trương thực  hiện Chương trình truyền  thông  toàn  diện tỉnh Kon Tum năm 2023 với Báo Đầu tư như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.Trong đó, không tổ chức Tọa đàm trực tuyến nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh.

Giao Sở Kếhoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, lựa chọn những nội dung, nhiệm vụ, hoạt động cần thiết để phối hợp với Báo Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Chương trình truyền thông  toàn diện tỉnh Kon Tum năm 2023 theo quy định.  Báo  cáo Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh (qua  SởThông  tin  và  Truyền thông) kết  quả triển  khai thực hiện.

Về kinh  phí  thực  hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động cân đối,  sử dụng kinh phí tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên chưa thực hiện để triển khai nội dung hợp tác tuyên truyềntheo đúngquyđịnh hiện hành

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:1264

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
TNC Phát triển: