banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023
20-2-2023

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 421/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2023. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch công tác cải cách hành chính hằng năm của tỉnh…; tích cực, chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI). 

Tiếp tục đồng hành, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án tại các địa phương trong tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh (như: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dược liệu,...), xây dựng, cập nhật tài liệu quảng bá, thu hút đầu tư. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư để tổ chức, thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của địa phương. 

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Trong đó đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thực hiện đúng các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do.

Triển khai các bước thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các khu chức năng trong khu kinh tế (sau khi Điều chỉnh Quy hoạch chung được duyệt). Tham mưu điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp để thuận lợi trong thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch; môi trường đầu tư; các quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên sâu về khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh... nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư. 

Duy trì tìm kiếm các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng (hoặc đã được xét chọn ở các đơn vị) hoàn thiện mô hình kinh doanh để tham gia cuộc thi Khởi nghiệp các cấp. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 tới các đoàn thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp cho các đối tượng khác nhau về các chủ đề: khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, Tập huấn TOT cho cán bộ làm công tác khởi nghiệp. Xây dựng và hình thành mạng lưới kết nối các chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có hiệu quả và chất lượng. Đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. 

Kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ tài chính để tăng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:709

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 59 Số người online:
TNC Phát triển: