banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
30-9-2022

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025: Về đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch kêu gọi xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 05 khách sạn cao cấp hạng từ 4 đến 5 sao. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, các hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc trung bình và bình dân. Công nhận ít nhất 01-02 khu, 04-08 điểm du lịch địa phương. Thu hút đầu tư 02 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao. Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 01 làng văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch; xây dựng từ 01-02 sản phẩm du lịch đặc trưng. Phấn đấu xây dựng Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia, trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế. 

Về lượt khách du lịch: Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,5 triệu lượt người. Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại tỉnh từ 02 ngày trở lên. Về lao động ngành du lịch: Lao động phục vụ trong ngành du lịch khoảng 3.000 người (trong đó lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 1.500 người). Về tỷ trọng gia tăng các ngành dịch vụ du lịch: Chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh. 

Mục tiêu đến năm 2030: Về đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch có ít nhất 9-10 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn hạng từ 4 đến 5 sao. Công nhận thêm 01-02 khu du lịch cấp tỉnh, 06-10 điểm du lịch địa phương. Thu hút đầu tư thêm 01 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí để công nhận Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông đạt chuẩn Khu du lịch cấp quốc gia. 

Về lượt khách du lịch: Phấn đấu đón trên 3,5 triệu lượt khách du lịch. Về lao động ngành du lịch: Lao động phục vụ trong ngành du lịch khoảng 3.500 người (trong đó lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 2.000 người). Về tỷ trọng gia tăng các ngành dịch vụ du lịch: Chiếm khoảng 15% GRDP của tỉnh. 

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc phát triển du lịch của địa phương. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; ban hành cơ chế, chính sách; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm du lịch, ưu tiên sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

 

Thị Hạnh - IpcKonTum
Số lượt xem:260
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285929 Tổng số người truy cập: 135 Số người online:
Phát triển:TNC