banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Công trình Thủy điện Đăk Lô 3” của Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3
7-5-2021

     Ngày 07/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Công trình Thủy điện Đăk Lô 3” của Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3.

     Theo đó, Dự án “Công trình Thủy điện Đăk Lô 3” của của Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3 có các nội dung chính sau:

     Tên dự án đầu tư: Dự án “Công trình Thủy điện Đăk Lô 3”.

     Công suất thiết kế: 22 MW; Điện lượng trung bình năm: 72,471 triệu kWh. Mục tiêu dự án Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

     Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Diện tích mặt đất sử dụng: 46,16 ha. Trong đó, diện tích chiếm đất vĩnh viễn 31,92 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 14,24 ha.

     Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024. Dự án sử dụng công nghệ Tuabin Francis trục ngang không thuộc danh mục công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao.

     Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

     Nhà đầu tư thực hiện dự án Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3. Tổng vốn đầu tư của dự án 787.645.274.000 đồng.

     Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Trần Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:51
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528526 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC