banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Thủy điện Nam Vao ” của Công ty cổ phần thuỷ điện Nam Vao
7-5-2021

     Ngày 07/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Thủy điện Nam Vao” của Công ty cổ phần thuỷ điện Nam Vao.

     Theo đó, Dự án “Thủy điện Nam Vao” của Công ty cổ phần thuỷ điện Nam Vao có các nội dung chính sau:

     Tên dự án đầu tư: Dự án “Thủy điện Nam Vao”. Mục tiêu dự án Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

     Địa điểm thực hiện dự án: xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 11,49 ha. Trong đó, diện tích chiếm đất vĩnh viễn 9,49 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 2,0 ha Công suất thiết kế: 9,8 MW; Điện lượng trung bình năm: 31,65 triệu kWh.

     Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 04/2021 đến tháng 06/2025. Dự án sử dụng công nghệ Tuabin Francis trục ngang không thuộc danh mục công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao.

     Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

     Nhà đầu tư thực hiện dự án Công ty Cổ phần Thủy điện Nam Vao. Tổng vốn đầu tư của dự án 314.072.000.000 đồng

     Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:65
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528493 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC