banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư thay đổi lần 1 đối với dự án thủy điện Đak RoBaye của Công ty TNHH thủy điện Đak RoBaye .
19-3-2021

     Ngày 19/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND, Chấp thuận chủ trương đầu tư thay đổi lần 1 đối với dự án thủy điện Đak RoBaye của Công ty TNHH thủy điện Đak RoBaye với các nội dung như sau:

     1. Tên dự án đầu tư: THỦY ĐIỆN ĐĂK ROBAYE.

     2. Mục tiêu dự án: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

     3. Địa điểm thực hiện dự án: thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

     4. Quy mô dự án:

     - Công suất thiết kế: 10 MW; điện lượng trung bình năm 34,64 triệu kWh.

     - Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản xuất truyền tải và phân phối điện.

     - Diện tích mặt đất sử dụng: 18,65 ha. Trong đó:

     + Diện tích đất thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là 14,65 ha.

     + Diện tích đất thuộc xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi là 4,0 ha.

     - Các chỉ tiêu quy hoạch: Theo Quyết định số 2755/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum.

     5. Tiến độ thực hiện dự án: Quý III năm 2019 đến Quý II năm 2022. Trong đó:

     - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý: Quý III năm 2019 đến Quý I năm 2020.

     - Giai đoạn đầu tư xây dựng: Quý II năm 2020 đến Quý I năm 2022.

     - Giai đoạn hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Quý II năm 2022.

     6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu.

     7. Nhà đầu tư thực hiện dự án:

     a. Nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY ĐIỆN ĐAK ROBAYE.

     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6101210389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 13 tháng 7 năm 2016; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2020.

     Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

     Người đại diện theo pháp luật: Ông PHẠM BẢO LONG    

      Sinh ngày: 14/8/1974   Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

      Chứng minh nhân dân số: 026074000025      Ngày cấp: 21/6/2018

       Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

       Địa chỉ thường trú: Nhà 2, ngách 69B/45/16 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

      Chổ ở hiện nay: Nhà 2, ngách 69B/45/16 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung,  quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

      Điện thoại: 0912.251.885           Email: baolong1974@gmail.com

      Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

      b. Tổng vốn đầu tư của dự án: 359.477.139.000 đồng (Ba trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm ba mươi chín nghìn đồng).

      Trong đó:

       - Vốn chủ sở hữu: 107.843.141.700 đồng, chiếm tỉ lệ 30% tổng mức đầu tư, góp bằng tiền mặt và tài sản, tiến độ góp vốn từ năm 2019 đến năm 2022.

       - Vốn vay: 251.633.997.300 đồng, chiếm tỉ lệ 70% tổng mức đầu tư, tiến độ vay từ năm 2019 đến năm 2022.

      8. Điều kiện đối với Nhà đầu tư thực hiện dự án:

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, phòng chống cháy nổ, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 và báo cáo đột xuất khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

     9. Công nghệ, thiết bị áp dụng: Dự án sử dụng công nghệ Tuabin Francis gáo trục ngang.

     10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     11. Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định chủ trương đầu tư số 1030/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

 

 

Trần Hạnh-ipckontum
Số lượt xem:92
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528669 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
Phát triển:TNC