banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc ngày 27 tháng 11 năm 2023
27-11-2023

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông; Chi cục Thuế huyện Sa Thầy, khu vực I, khu vực II và đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các công ty sản xuất tinh bột sắn, công ty cao su trên địa bàn tỉnh đề xuất các giải pháp để các đơn vị thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế đối với địa phương hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 04 tháng 12 năm 2023.

2. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ, ngành Trung ương liên quan về việc cho phép tích nước hồ chứa thủy điện Đăk Robaye để chủ đầu tư phục vụ công tác kiểm tra an toàn đập, hồ chứa theo Công văn số 2265/ATMT-ATĐ ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương([1]); hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

- Hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác liên quan về đầu tư, khai thác và đưa vào vận hành thương mại theo đúng quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đối với những dự án khai thác khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã trúng đấu giá mà có diện tích nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, nhưng hiện trạng không có rừng và đã được cập nhật đưa ra khỏi quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cập nhật vào Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia và Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 thì thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định tại Thông báo số 323/TB-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon Tum về Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022.

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác khoán sản đã trúng đấu giá theo đúng quy định; đồng thời tổ chức thống kê những dự án đã và đang thực hiện các thủ tục về khoán sản, đất đai (trong đó lưu ý báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng dự án…), báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 12 năm 2023 để xem xét, xử lý.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổng hợp và báo báo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Rà soát lại tiến độ thực hiện đối với các dự án khai thác khoáng sản, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, rút ngắn tiến độ xây dựng các hạng mục, công trình, đưa dự án khai thác khoáng sản đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 05 tháng 12 năm 2023.

5. Công tác báo cáo:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cụ thể (nếu có) để tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp).

- Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời, tham mưu các giải pháp thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 

 

Công Dinh - ipc Kon Tum
Số lượt xem:228

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
TNC Phát triển: