banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Quyết định chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.
6-6-2017
Ngày 03 tháng 05 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 366/QĐ-UBND cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Tuấn Dũng thực hiện dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm số 19, sông Đăk Tờ Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Dự án có công suất thiết kế 3.500 m3/năm với sản phẩm đầu ra là cát làm vật liệu xây dựng. Kiến trúc xây dựng gồm khu điều hành sản xuất và khu sinh hoạt của công nhân 157 m2; kho vật tư, nhiên liệu và khu sửa chữa 148m2 tại Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Diện tích mặt đất sử dụng là 5,7 ha dự án có tổng vốn đầu tư 861 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ 100% vốn tự có của nhà đầu tư. Thời hạn thực hiện dự án 12,3 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thời gian xây dựng công trình: Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

Thời gian vận hành khai thác và kinh doanh: Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2029.

Thời gian cải tạo phục hồi môi trường: Từ tháng 9 năm 2029 đến tháng 10 năm 2029.

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của luật đầu tư các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã cam kết. tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục tiếp theo theo quy định hoặc không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ và không có lý do hợp lý sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư dự án và tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Chi tiết văn bản tại đây: 

Khắc Quang
Số lượt xem:1066
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3851650 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC