banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Quốc tế TTH khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
1-6-2021

     Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1740/UBND-KTTH về việc Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Quốc tế TTH khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

      Theo đó, Ủy ban hnân tỉnh thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Quốc tế TTH khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như đề xuất của đơn vị. Thời gian khảo sát, nghiên cứu: 03 (ba) tháng.

     Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông rà soát, giới thiệu vị trí đất (chú ý không trùng với diện tích đất đã giới thiệu cho các dự án khác) cho Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Quốc tế TTH nghiên cứu, khảo sát lập dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

     Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Quốc tế TTH phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông để được giới thiệu, khảo sát vị trí đất thực hiện dự án cho phù hợp với mục tiêu dự án.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Quốc tế TTH triển khai lập thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

 

Quốc Phương-ipckontum
Số lượt xem:132
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606753 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC