banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiện Chí Kon Tum
13-7-2021

     Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1896/UBND-NNTN về việc thống nhất chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viênThiện Chí Kon Tum.

     Theo đó, Thống nhất chủ trương để Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiện Chí Kon Tum khảo sát lập dự án đầu tư: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum .

     Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá năng lực của Công ty TNHH MTV Thiện Chí Kon Tum (sau đây gọi tắt là Công ty), đồng thời rà soát các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư, hoặc khảo sát liên quan đến lĩnh vực Nhà đầu tư dự kiến đầu tư, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với đề xuất của Công ty về xin chủ trương khảo sát dự án đầu tư: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tại văn bản nêu trên (có văn bản kèm theo). Nội dung tham mưu gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 7 năm 2021.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:87
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606763 Tổng số người truy cập: 8 Số người online:
Phát triển:TNC