banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum khảo sát, lập dự án Khu đô thị sinh thái tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
22-6-2021

     Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1774/UBND-HTKT về việc Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum khảo sát, lập dự án Khu đô thị sinh thái tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho Công ty Cổ phần Xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các đơn vị liên quan để xác định sơ bộ vị trí, quy mô khảo sát, đảm bảo không trùng lặp với các dự án đã cho chủ trương, phù hợp với định hướng của Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đang triển khai lập; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

     Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tạo điều kiện, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Công Dinh-ipckontum
Số lượt xem:84
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3562261 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC