banner
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Thống nhất chủ trương Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Măng Đen khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu nhà ở liền kề có vườn kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
21-6-2021

     Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2054/UBND-HTKT về việc Thống nhất chủ trương Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Măng Đen khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu nhà ở liền kề có vườn kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Măng Đen khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu nhà ở liền kề có vườn kết hợp du lịch sinh thái tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

     Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Măng Đen phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; bảo đảm không trùng lặp với các dự án đã được cho chủ trương, phù hợp với định hướng của Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đang triển khai lập; thông tin kết quả khảo sát về Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông để xem xét.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Măng Đen triển khai các hoạt động khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư và lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư (nếu có).

 

Thị Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:47
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3562356 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC