banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Đăk Tờ Kan của Công ty TNHH MTV Nguyễn Văn Thành Kon Tum
7-6-2021

Ngày 04/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Đăk Tờ Kan của Công ty TNHH MTV Nguyễn Văn Thành Kon Tum.

Theo đó, dự án Cửa hàng xăng dầu Đăk Tờ Kan của Công ty TNHH MTV Nguyễn Văn Thành Kon Tum với nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 765/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án: Quý III năm 2020 đến Quý IV năm 2021. Thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục đất đai: Từ Quý III năm 2020 đến Quý II năm 2021.Thời gian xây dựng: Quý III năm 2021.Thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Từ Quý IV năm 2021.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 765/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:111
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606720 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC