banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Thống nhất chủ trương để Công ty cổ phần đầu tư Sông Hinh khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trang trại nuôi heo khép kín công nghệ cao tại thành phố Kon Tum
1-6-2021

     Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1787/UBND-NNTN về việc thống nhất chủ trương khảo sát,  lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Công ty cổ phần đầu tư Sông Hinh.

     Theo đó, Thống nhất chủ trương để Công ty cổ phần đầu tư Sông Hinh (sau đây gọi tắt là Công ty) khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trang trại nuôi heo khép kín công nghệ cao tại thành phố Kon Tum thời gian thực hiện khảo sát 03 (ba) tháng.

     Công ty phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để được giới thiệu và thống nhất địa điểm khảo sát phù hợp; triển khai các hoạt động khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thông tin kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét.

     Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum hỗ trợ, giới thiệu địa điểm khảo sát phù hợp, theo quy định, đảm bảo không trùng lắp với các dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương khảo sát.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty trong quá trình khảo sát tại tỉnh đảm bảo theo đúng quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty, các trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

 

Thanh Thúy-ipckontum
Số lượt xem:132
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606784 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC