banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Thống nhất chủ trương để Công ty Cổ phần đầu tư VVINA khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái - du lịch kết hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Hreng - Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum
1-6-2021

     Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1748/UBND-HTKT về việc thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần đầu tư VVINA khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái - du lịch kết hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Hreng - Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum.

      Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần đầu tư VVINA khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái - du lịch kết hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Hreng - Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum thời gian khảo sát 06 (sáu) tháng.

     Công ty Cổ phần đầu tư VVINA phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư và thông tin kết quả khảo sát về Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để xem xét.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư (nếu có).

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:252
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606702 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC